پنجشنبه, 16 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر

1398

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل ساماندهی نحوه حمایت مادی و معنوی از چاپ و انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی دستورالعمل ساماندهی نحوه حمایت مادی و معنوی از چاپ و انتشار کتب و نشریات علمی و تحقیقاتی شرکت مدیریت متابع آب ایران 1398/10/23
  ایجاد لایه جدید در کاداستر ثبت اسناد ایجاد لایه جدید در کاداستر ثبت اسناد 98/115/2073 1398/02/15
  دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت 96/1162634 سازمان برنامه و بودجه کشور 1398/02/19
  دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب دستورالعمل توسعه مدیریت مشارکتی آب 98/42235/31/100 وزارت نیرو 1398/10/01
  ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی سطح ملی و استانی و فرآیند اجرایی آن ارزیابی عملکرد سال 1398 دستگاه های اجرایی سطح ملی و استانی و فرآیند اجرایی آن 479977 سازمان اداری و استخدامی کشور 1398/10/10

1397

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  وضعیت چاههای متروکه عدم صدور مجوز برای چاههای متروکه 97/115/25847 1397/11/30
  راهنمای شماره 2 استقرار میز خدمت 1397/02/10
  دستورالعمل بکارگیری سربازان نخبه 1397/02/15
  دستورالعمل عفاف و حجاب 1397/04/25

1396

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  راهنمای شماره 1 استقرار میز خدمت 1396/12/06
  دستورالعمل شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد 1396/12/01
  دستورالعمل حقوق شهروندی 1396/01/06
  بخشنامه و دستورالعمل میز خدمت 1396/09/30
  مصوبه شورای عالی اداری حقوق شهروندی در نظام اداری 96/14042/150 1396/02/04

1395

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل نحوه انعقاد قرارداد اجاره اراضی بستر رودخانه ها 1395/12/22
  قانون توزیع عادلانه آب مصوب 61 و آئین نامه اجرایی آن 1395/01/29
  آئین نامه تعیین حد بستر و حریم رودخانه ، انهار ، ... مصوب سال 79 1395/01/29
  لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 / 11 / 1358 شورای انقلاب 1395/01/29
  قانون تثبیت آب های زراعی مصوب سال 1369 و آئین نامه اجرائی آن 1395/01/29
  آئین نامه بهینه سازی مصرف آب کشاورزی مصوب 1375 1395/01/29
  لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق مصوب سال 1359 1395/01/29
  ماده91و92 قانون مدیریت خدمات کشوری 1395/01/29
  دستورالعمل حفاظت و بهره برداری و آزاد سازی بستر و حریم رودخانه ها 1395/01/31

1394

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قنوات واقع در بستر رودخانه قنوات واقع در بستر رودخانه 1394/11/07
  بخش نامه های عدم خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی بخش نامه های عدم خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی 1394/06/01
  دستورالعمل اطلاع رسانی ،آموزش و فرهنگ سازی طرح احیاء و تعادل بخشی طرح احیاء و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 1394/04/01

1393

نظام نامه

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نظام نامه نظام نامه 1393/01/30

1392

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  آگهی تمدید و اصلاح حدود ممنوعیت توسعه بهره برداری ار منابع آب ساری آگهی تمدید و اصلاح حدود ممنوعیت توسعه بهره برداری ار منابع آب ساری 1392/01/20

1391

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل گزینش نیرو های پیمانکار دستورالعمل گزینش نیرو های پیمانکار 1391/04/07
  مجموعه بخشنامه ها و ... حفاظت و بهره برداری از منابع آب مجموعه بخشنامه ها و ... حفاظت و بهره برداری از منابع آب 1391/03/30

1390

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  وظایف تصدی بخش آب وظایف تصدی بخش آب 1390/11/05
  وظایف حاکمیتی در بخش آب و آبفا وظایف حاکمیتی در بخش آب و آبفا 1390/11/05
  سیاستهای کلی آمایش سرزمین سیاستهای کلی آمایش سرزمین 1390/11/05

1389

دستورالعمل ها و بخشنامه ها

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  دستورالعمل سنجش سلامت کارکنان صنعت آب و برق دستورالعمل سنجش سلامت کارکنان صنعت آب و برق 1389/06/06
  دستورالعمل مساعدت درمانی مربوط به دوره درمانی 1 / 4 / 89 لغایت 1 /4 / 90 دستورالعمل مساعدت درمانی مربوط به دوره درمانی 1 / 4 / 89 لغایت 1 /4 / 90 1389/06/03
  حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیأت وزیران حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 هیأت وزیران 1389/05/25
  بخشنامه 26848 / 440 مواردی در خصوص انعقاد قرارداد و خریدها بخشنامه 26848 / 440 مواردی در خصوص انعقاد قرارداد و خریدها 1389/05/18
  بخشنامه 231 / 4069 لازم الاجرا یودن ارای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری بخشنامه 231 / 4069 لازم الاجرا یودن ارای قطعی صادره از شعب دیوان عدالت اداری 1389/05/18
  نتایج بررسی نامه شماره 4952/ 190 نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی اختصاصی بخش آب نتایج بررسی نامه شماره 4952/ 190 نیاز سنجی و طراحی دوره های آموزشی اختصاصی بخش آب 1389/05/18
  نامه شماره 151186 اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات نامه شماره 151186 اساسنامه هیئت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات 1389/05/18
  مصوبه تامین آب و برق و تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی مصوبه تامین آب و برق و تا درب واحد های صنعتی و مجتمع های تولیدی کشاورزی 1389/05/18

1388

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  نرخ گذاری آب نرخ گذاری آب 1388/10/28
  قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور 1388/03/20
  قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح مواردی از قانون برنامه چهارم 1388/10/07

1366

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیات های مستقیم 1366/12/03

1361

قوانین و مقررات

عنوان موضوع شماره واحد صادرکننده تاریخ صدور
  قانون توزیع عادلانه آب قانون توزیع عادلانه آب 1361/12/16