دوشنبه, 20 مرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
واگذاری حق انتفاع از پتانسیل گذر آب برای احداث نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 79

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/05/01

بازدید:79

آگهی مناقصه 47 دستگاه خودروی سواری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/14

بازدید:91

فراخوان عملیات بتن ریزی حوضچه آرامش و تثبیت بستر پایین دست هتکه مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/08

بازدید:85

فراخوان انتخاب سرمایه گذار "طرح تفریحی و توریستی سد البرز" مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 752

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/04/02

بازدید:752

آگهی فراخوان تجمیع مناقصه عملیات بتن ریزی هتکه و آببندان خورشید مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:134

طرح تفریحی و توریستی سد الیمالات مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 211

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:211

واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 154

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:154

مرمت و بهسازی کانال انتقال آب به سردهنه زراعی رکن کلا و ساماندهی و لایروبی در سطح شهر ساری - آکند و ... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 207

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/26

بازدید:207

در راستای تعیین حدبستر و حریم تالاب میانکاله واقع در استانهای گلستان و مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:165

در راستای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ماشلک در محدوده شهری نوشهر و حد فاصل روستای آببندانک تا دریا به طول 6 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 162

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:162

اجرای تکمیل عملیات بهسازی و مرمت آببندان 20 هکتاری زینوند-فازدوم و تجدید ارزیابی کیفی اجرای مخازن تعادلی 1400 و 2500 مترمکعبی و ایستگاه های پمپاژ آب خام طرح آبرسانی به شهرستان سوادکوه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/19

بازدید:134

تهیه و تامین 11 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی و واگذاری حجمی انجام امور مربوط به خدمات پشتیبانی مرکز شرکت و امورات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 139

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/11

بازدید:139

آگهی فراخوان احداث سردهنه های هلی بن کیاسر،چلی بن کیاسر،اببندان کلاگرسرا فریدونکنار،بالاشیررود تنکابن ،مرزک،قنبرآبادو طیب محله تنکابن ارزیابی کیفی بند انحرافی و تاسیسات آبگیری طرح آبرسانی به مرزن آباد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 142

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/01

بازدید:142

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 151

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:151

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:144

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 171

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:171

آگهی فراخوان اجرای مخازن تعادلی 1400و2500متر مکعبی سوادکوه،مخزن20 هزار متر مکعبی باغ کرمانی ،تجدید ایستگاههای هیدرومتری ، تثبیت بستر اسماعیل دکتی و احداث سردهنه شیرود تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/12

بازدید:140

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری،دیوار حفاظتی آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسرا و احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 158

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:158

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری ، دیوار حفاظتی مناطق آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسراو احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:131

آگهی تجمیع فراخوان مناقصات عملیات برق رسانی به مخزن 25000 متر مکعبی بهشهر ،مرمت و بازسازی سد انحرافی سگیری ، طولاندره و کشرپلخوار، آبمال ، آکند و بازسازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری غرب استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 173

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/11

بازدید:173

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: