سه‌شنبه, 1 آبان 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:119

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 32

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:32

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:51

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:83

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآب روابط عمومی 59

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:59

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 55

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:55

اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی و کانال اصلی شبکه البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 97

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:97

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:69

تهیه و تامین 47 دستگاه خودرو با راننده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 50

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/09

بازدید:50

آگهی مناقصه 10 دستگاه خودرو سواری بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:62

آگهی مناقصه واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/03/21

بازدید:80

آگهی شناسایی پیمانکاران برای ساماندهی لایروبی رودخانه های سطح شهرستان نوشهر و چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/02/04

بازدید:143

آگهی فراخوان انتخاب پیمانکار آزاد سازی تصرفات بستر و حریم رودخانه های استان مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/01/26

بازدید:108

حد بستر و حریم رودخانه آبشورمک در غرب استان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 116

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:116

حد بستر و حریم رودخانه آبشورمک در غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:74

حد بستر و حریم رودخانه اسپی رود در غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 81

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:81

حد بستر و حریم رودخانه اسب چین در غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:67

حد بستر و حریم رودخانه پلنگ آبرود در غرب استان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 75

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:75

حد بستر و حریم رودخانه پلنگ آبرود در غرب استان مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:77

حد بستر و حریم رودخانه پلنگ آبرود در غرب استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 65

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/12/10

بازدید:65

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: