سه‌شنبه, 30 بهمن 1397

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 1

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:1

آگهی دیوار حفاظتی آزارود و نشتارود ، طیب محله تنکابن ، گرگ رود تنکابن و .... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 39

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/24

بازدید:39

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 24

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:24

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 35

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:35

اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خلیل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدوده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:103

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/26

بازدید:53

اجرای خط انتقال بطول 35 کیلومتر آبرسانی به 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 148

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:148

مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب آمل الی رامسر و بهشهر الی بابل مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:106

خرید لوله های چدنی داکتیل تایتونی طرح آبرسانی ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 31

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/08

بازدید:31

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی سد مخزنی صلاحدین کلا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:48

احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 29

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/18

بازدید:29

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 52

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:52

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 223

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:223

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 61

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:61

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 95

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:95

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 124

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:124

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآب روابط عمومی 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:87

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:77

اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی و کانال اصلی شبکه البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 131

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:131

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 94

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:94

« 1 2 3 4 ... 5 12 » صفحه: