چهارشنبه, 14 خرداد 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی
سد گلورد - نکا
سد شهیدرجایی - ساری

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان تجمیع مناقصه عملیات بتن ریزی هتکه و آببندان خورشید مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 16

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/03/07

بازدید:16

طرح تفریحی و توریستی سد الیمالات مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:73

واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1399/02/08

بازدید:54

مرمت و بهسازی کانال انتقال آب به سردهنه زراعی رکن کلا و ساماندهی و لایروبی در سطح شهر ساری - آکند و ... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 96

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/26

بازدید:96

در راستای تعیین حدبستر و حریم تالاب میانکاله واقع در استانهای گلستان و مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 57

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:57

در راستای تعیین حد بستر و حریم رودخانه ماشلک در محدوده شهری نوشهر و حد فاصل روستای آببندانک تا دریا به طول 6 کیلومتر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 48

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/25

بازدید:48

اجرای تکمیل عملیات بهسازی و مرمت آببندان 20 هکتاری زینوند-فازدوم و تجدید ارزیابی کیفی اجرای مخازن تعادلی 1400 و 2500 مترمکعبی و ایستگاه های پمپاژ آب خام طرح آبرسانی به شهرستان سوادکوه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 49

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/19

بازدید:49

تهیه و تامین 11 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی و واگذاری حجمی انجام امور مربوط به خدمات پشتیبانی مرکز شرکت و امورات تابعه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 47

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/11

بازدید:47

آگهی فراخوان احداث سردهنه های هلی بن کیاسر،چلی بن کیاسر،اببندان کلاگرسرا فریدونکنار،بالاشیررود تنکابن ،مرزک،قنبرآبادو طیب محله تنکابن ارزیابی کیفی بند انحرافی و تاسیسات آبگیری طرح آبرسانی به مرزن آباد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 51

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/01

بازدید:51

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:58

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی تکمیل طرح شبکه آبیاری و زهکشی البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 60

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:60

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 80

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/28

بازدید:80

آگهی فراخوان اجرای مخازن تعادلی 1400و2500متر مکعبی سوادکوه،مخزن20 هزار متر مکعبی باغ کرمانی ،تجدید ایستگاههای هیدرومتری ، تثبیت بستر اسماعیل دکتی و احداث سردهنه شیرود تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 62

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/11/12

بازدید:62

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری،دیوار حفاظتی آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسرا و احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 73

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:73

آگهی فراخوان مناقصات سد انحرافی میررود ساری ، دیوار حفاظتی مناطق آسیب دیده در سطح استان ، احداث سردهنه آببندان کلاگرسراو احداث دیوار حفاظتی و تثبیت بستر سجادرود مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 54

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/30

بازدید:54

آگهی تجمیع فراخوان مناقصات عملیات برق رسانی به مخزن 25000 متر مکعبی بهشهر ،مرمت و بازسازی سد انحرافی سگیری ، طولاندره و کشرپلخوار، آبمال ، آکند و بازسازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری غرب استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 77

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/11

بازدید:77

آگهی تجدید مناقصات شبکه آبیاری زهکشی البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:78

آگهی تجدید مناقصه شبکه آبیاری زهکشی گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:83

آگهی فراخوان مناقصه تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 58

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:58

آگهی مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:66

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: