پنجشنبه, 2 آذر 1396

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری محدوده مقام مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 34

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/08/21

بازدید:34

آگهی مزایده عمومی اجاره بستر رودخانه ها و آببندانها مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 64

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/22

بازدید:64

مزایده سرمایه گذاری طرحهای تفریحی و توریستی و گردشگری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 84

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/16

بازدید:84

پروژه تثبیت بستر و احداث دیوار حفاظتی کترا مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/07/10

بازدید:78

مناقصه وصول حقوق دولت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 66

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/15

بازدید:66

آگهی تجدید مزایده عمومی فروش زمین پلنگ چال مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 53

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/06/12

بازدید:53

وصول حقوق دولتی از منابع در اختیار امورات تابعه شرکت آب منطقه ای مازندران مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/28

بازدید:100

آگهی مناقصه واگذاری حجمی اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 106

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/20

بازدید:106

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 67

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:67

آگهی مناقصه عمومی تهیه و تامین 10دستگاه خودروی سواری با راننده بصورت حجمی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 46

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/14

بازدید:46

گهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی ساده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:147

اجرای خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی به نوشهر و چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 302

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/04/11

بازدید:302

آگهی تجدید مزایده کتبی نوبت دوم (اجاره استخر) مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 78

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:78

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران سد کسیلیان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 552

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/27

بازدید:552

آگهی شرکت ونوشه مناقصه یك مرحله‌ای دفتر منابع انسانی، آموزش و رفاه 180

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/03/23

بازدید:180

گهی مزایده عمومی اجاره زمین در بایکلا نکا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/23

بازدید:88

آگهی مزایده عمومی واگذاری استخر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/02/21

بازدید:87

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آبزی پروری سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 138

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/19

بازدید:138

جاره یک قطعه زمین و ساختمان با موضوعات مندرج در اسناد مزایده مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1396/01/16

بازدید:109

*مزایده سرمایه گذاری طرح تفریحی و توریستی و گردشگری دریاچه ولشت مرزن آباد چالوس مزایده یك مرحله‌ای روابط عمومی 178

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1395/12/23

بازدید:178

« 1 2 3 4 ... 5 10 » صفحه:
« اقتصاد مقاومتی؛ تولید و اشتغال »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مازندران است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا