شنبه, 29 دی 1397

 

 

اطلاعیه مهم روابط عمومی شرکت آب منطقه ای مازندران درخصوص ممنوعیت شنا در دریاچه سدها، کانال های آبیاری و زهکشی و ...

ممنوعیت شنا در تاسیسات آبی استان مازندران  

منبع خبر: