چهارشنبه, 2 خرداد 1397


تماس با ما

ساری کیلومتر 3 جاده ساری - قائمشهر
کد پستی: 4815898643
تلفن : 4 ـ 01133347801
فاکس : 01133347800

آمار بازدیدکنندگان
کاربران آنلاین :8
بیشترین بازدید همزمان:100
بازدید امروز :597
بازدید دیروز :1300
کل بازدید :1598884
میانگین بازدید :1346
آخرین به روزرسانی:1397/03/02 13:11:25

صدور مجوز حفر چاه جدید برای کلیه بخشهای مصرف
نام نهادارائه کننده خدمت: امور/اداره منابع آب شهرستان
نحوه دسترسی به خدمت: حضوری / الکترونیکی
آدرس الکترونیکی به خدمت:  
شرح خدمت:

ﺗﺎﻣﻴﻦ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺼﺎرف ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه درﻗﺎﻟﺐ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﺑﻼﻏﻲ از ﺳﻮی وزارت ﻧﻴﺮو-

نکته مهم: فعلا تخصیص برای کشاورزی موجود نیست

مدارک مورد نیاز:

 درخواست متقاضی - اﺳﻨﺎد ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ

معرفی از طرف سازمان مربوطه

-ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ واﺣﺪ، ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز

-ﻓﺘﻮﻛﭙﻲ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ و ﻛﺎرت ﻣﻠﻲ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻜﻴﻦ و سایر مدارک لازم

مراکز ارائه کننده خدمت:

امور منابع آب شهرستان / بزودی از طریق دفاتر پیشخوان و سامانه ساماب

ساعات کار: 7:30 الی 14:15
قوانین مربوطه خدمت:

قانون توزیع عادلانه آب -فصل دوم آیین نامه اجرایی قانون مذکور و سایر قوانین و بخش نامه های ابلاغی

فایل قوانین مربوطه خدمت:  
سایر دستگاههای مرتبط با خدمت:

 منابع طبیعی،‌ ﺟﻬﺎد ﻛﺸﺎورزی، ﺛﺒﺖ اﺳﻨﺎد، صنعت معدن تجارت ، آبفا و آبفار و سایر ارگان های ذیربط

هزینه های انجام خدمت (ریال): هزینه ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ 3477100 ریال + 9% مالیات بر ارزش افزوده
نام بانک: ملی
شعبه بانک:  
شماره حساب:  
نام صاحب حساب: شرکت آب منطقه ای مازندران
مدت زمان اجرای خدمت: حدود 3 ماه (‌به شرط ارائه به موقع مدارک و جواب استعلامات لازم از طرف متقاضی و وجود تخصیص آب )
شرایط خاص خدمت:

وجود تخصیص

 بازدید:335
آخرین به روزرسانی: 1396/11/12

« حمایت از کالای ایرانی »

© تمامی حقوق این وب‌سایت، متعلق به شركت سهامی آب منطقه‌ای مازندران است.  |  تولید و پشتیبانی: گروه دیبا