پنجشنبه, 19 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:150

آگهی دیوار حفاظتی آزارود و نشتارود ، طیب محله تنکابن ، گرگ رود تنکابن و .... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 203

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/24

بازدید:203

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/23

بازدید:140

آگهی فروش زمین پلنگ چال نوشهر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 260

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/09

بازدید:260

اجرای خط انتقال آب شرب حد فاصل خلیل شهر تا گلوگاه و مخازن شهرهای محدوده مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 244

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/01

بازدید:244

آب منطقه ای مازندران در نظر دارد عملیات اجرایی پروژه های ذیل از محل طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای را طبق قانون برگزاری مناقصات با مشخصات زیر بصورت عمومی یک مرحله ای به مناقصه بگذارد: مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 185

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/26

بازدید:185

اجرای خط انتقال بطول 35 کیلومتر آبرسانی به 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 263

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/12

بازدید:263

مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب آمل الی رامسر و بهشهر الی بابل مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 279

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/11

بازدید:279

خرید لوله های چدنی داکتیل تایتونی طرح آبرسانی ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 140

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/10/08

بازدید:140

زیرسازی و آسفالت جاده دسترسی سد مخزنی صلاحدین کلا مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 153

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/21

بازدید:153

احداث، ارتقا مرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 143

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/09/18

بازدید:143

احداث ، ارتقامرمت و توسعه ایستگاههای آب و هواشناسی استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/08/19

بازدید:135

فراخوان سرمایه گذاری در ساخت و بهره برداری نیروگاه برقابی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 428

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/04

بازدید:428

واگذاری حجمی امور مربوط به خدمات و پشتیبانی شرکت اب منطقه ای مازندران مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/07/03

بازدید:150

آگهی مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهه برداری از ظرفیت های تفریحی آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 215

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/14

بازدید:215

آگهی فروش زمین شهرهای ساری ، :کیاکلا و مرزرود ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 286

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:286

آگهی حد بستر و حریم رودخانه تالار در محدوده شهری زیرآب روابط عمومی 197

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/06/05

بازدید:197

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 184

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/15

بازدید:184

اجرای کارهای تکمیلی سدهای انحرافی و کانال اصلی شبکه البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 214

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/05/01

بازدید:214

اجرای خط انتقال برق به محل تجهیز کارگاه خط اصلی انتقال آب طرح آبرسانی نوشهر و چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 205

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/04/13

بازدید:205

« 1 ... 3 4 5 6 ... 7 16 » صفحه: