پنجشنبه, 19 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی تجدید مناقصه شبکه آبیاری زهکشی گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:115

آگهی فراخوان مناقصه تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:83

آگهی مزایده عمومی اجاره سالن ورزشی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:93

آگهی تجمیع فراخوان مناقصات دیوار حفاظتی سجادرود سد انحرافی حاجی کلا دیوار حفاظتی نکارود و گیل آباد و... مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 83

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:83

آگهی تجدید فراخوان مناقصات اجرای عملیات بازسازی و مرمت ایستگاههای هیدرومتری تخریب شده در اثر سیلاب رودخانه های غرب و شرق و مرکز استان مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 69

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/10/05

بازدید:69

تثبیت بستر رودخانه تالار در پایین دست سیفون کانال اصلی البرز مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/09/03

بازدید:104

تامین اضطراری آب شرب شهر چالوس از آبرفت رودخانه محدود بند انحرافی چالوس مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/28

بازدید:87

تجمیع فراخوان مناقصه اجرای کف بند تثبیت بستر رودخانه تالار محدوده شهر شیرگاه و ساماندهی و لایروبی در سطح شهرستان بابلسر رودخانه تالار بخش بهنمیر مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 82

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:82

اجرای عملیات بازسازی و مرمت ایستگاه‌های هیدرومتری تخریب شده براثر سیلاب رودخانه های شرق استان مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 74

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:74

طراحی و اجرای تونل انحراف سد زارم رود (به روش طرح و ساخت) مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 134

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/23

بازدید:134

اصلاحیه آگهی فراخوان مزایده نیروگاه برق آبی سد البرز مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 127

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/08/14

بازدید:127

تامین اضطراری آب شرب چالوس از آبرفت رودخانه محدوده بند انحرافی چالوس مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 120

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/25

بازدید:120

آگهی فراخوان مزایده: واگذاری حق انتفاع از فشار آب سد البرز برای تولید برق با احداث نیروگاه برق آبی و اصلاحیه فراخوان مناقصه "عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب ساری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:115

اجاره مجموعه ورزشی استخرسرپوشیده شامل؛سونای بخار خشک ، جکوزی و استخر کودک با تراس آفتاب اتاق مدیریت و اتاق ماساژ و اتاقک پذیرش و اتاقک کفش داری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 99

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:99

انتخاب کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی روابط عمومی 114

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/14

بازدید:114

آگهی تجدید مناقصات خدمات بهره برداری نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه های ابیاری و زهکشی گلورد و تجن آلیش رود سردابرود و چشمه کیله تالار البرز و هراز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/10

بازدید:118

آگهی فراخوان عملیات تکمیلی خط انتقال 20 هزار متر مکعبی باغ کرمانی و احداث تصفیه خانه آب شرب ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 118

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/07/02

بازدید:118

آگهی تجدید فراخوان آببندان پنبه زارکتی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 129

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/28

بازدید:129

گهی فراخوان آسفالت تصفیه خانه آب شرب ساری ، دیوار حفاظتی رودخانه تالار مقابل مدرسه الازهرا و دیوار حفاظتی رودخانه تالار شهرداری زیرآب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 89

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/26

بازدید:89

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 93

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/14

بازدید:93

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: