پنجشنبه, 19 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
خريد اتصالات و لوازم آبرساني سايز بالاطرح آبرساني به شهرهاي گروه الف طرح شماره 40201537 مناقصه یك مرحله‌ای 437

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/25

بازدید:437

آگهي ارزيابي كيفي مناقصه گران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 425

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/26

بازدید:425

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه یك مرحله‌ای 474

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/02/20

بازدید:474

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران بهمن 89 مناقصه یك مرحله‌ای 487

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/14

بازدید:487

اجرای عملیات تعویض و تعمیر قطعات مکانیکی و برقی تأسیسات مکانیکی و برقی سدهای انحرافی چالوس ، هراز ، سد انحرافی و شبکه تجن مناقصه یك مرحله‌ای 443

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:443

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران 1 مناقصه یك مرحله‌ای 456

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/11/16

بازدید:456

اجرای عملیات پوشش کانال انتقال آب روستای صاحبی مناقصه یك مرحله‌ای 471

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1391/01/22

بازدید:471

آگهی فراخوان شناسایی مناقصه گران (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 414

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1389/10/27

بازدید:414

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 475

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/21

بازدید:475

ساماندهی و دیواره سازی رودخانه سردابرود محدوده کلار دشت 250 متر دیوار بتنی مسلح و 900 متر سنگی مناقصه یك مرحله‌ای 462

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/12/06

بازدید:462

اجرای عملیات تثبیت بستر در محل سردهنه ولوال کلاردشت مناقصه یك مرحله‌ای 465

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/24

بازدید:465

احداث سردهنه زراعی توبن نشتارود مناقصه یك مرحله‌ای 472

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/11/18

بازدید:472

آگهی ارزیابی کیفی مشاوران مناقصه یك مرحله‌ای 490

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/10/17

بازدید:490

آگهی مناقصه عمومی (نوبت اول) مناقصه یك مرحله‌ای 450

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/10/08

بازدید:450

اجرای عملیات مرمت و بازسازی سد شیاده مناقصه یك مرحله‌ای 459

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1390/09/01

بازدید:459

اجرای عملیات کانالهای اصلی24 cو c25 و سازه های وابسته شبکه البرز مناقصه یك مرحله‌ای شرکت آب منطقه ای مازندران 368

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1393/12/09

بازدید:368

« 1 ... 12 13 14 15 16 » صفحه: