|  رنگ  |  + 0 -  | 
ADA
بستن این پنجره
راهنما

این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره

برنامه فرهنگ سازی

فرهنگ سازی  در اقتصاد مقاومتی

از نگاه رهبری :

  یک مسئله هم در اقتصاد مقاومتی، مدیریت مصرف است. مصرف هم باید مدیریت شود. این قضیه ی اسراف و زیاده روی، قضیه ی مهمی در کشور است. خب، حالا چگونه باید جلوی اسراف را گرفت؟ فرهنگ سازی هم لازم است، اقدام عملی هم لازم است. فرهنگ سازی اش بیشتر به عهده ی رسانه هاست. واقعاً در این زمینه، هم صدا و سیما در درجه ی اول و بیش از همه مسئولیت دارد، هم دستگاه های دیگر مسئولیت دارند. باید فرهنگ سازی کنید. ما یک ملت مسلمانِ علاقه مند به مفاهیم اسلامی هستیم، اینقدر در اسلام اسراف منع شده، و ما متأسفانه در زندگی مان اهل اسرافیم! بخش عملیاتی اش هم به نظر من از خود دولت باید آغاز شود.

اهداف  غایی فرهنگ سازی در اقتصاد مقاومتی

ـ فراهم آوردن بستر و سرمایه اجتماعی مناسب برای بخش مدیریت منابع آب

ـ کاهش هزینه طرح های سازه ای و غیر سازه ای بخش آب

 ـ افزایش مشارکت بدنه جامعه

ـ ساماندهی گروه های مردمی بویژه بهره برداران به طور خاص در زمینه اصلاح روند مصرف

ـ بازگرداندن تعادل به منابع آب و تضمین پایداری آن

راهبرد فرهنگ سازی اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش آب استان 

ـ  ارتقاء آگاهی کلیه بهره برداران منابع آب بویژه بهره برداران بخش کشاورزی

 ـ ایجاد وتوسعه بستر اجتماعی یرای اقدامات سلبی حفاظتی در مقابل تخلفات آبی نظیر برداشت از چاههای غیر مجاز، برداشت غیر مجاز از آب سطحی بخصوص کانال های انتقال ، برداشت غیر مجاز شن و ماسه ، دخل و تصرف در بستر و حریم  مجاری آبی

ـ انتشار وگسترش اطلاعات مربوط به وضعیت منابع آب زیرزمینی وچالش های بخش آب کشور و استان

 ـ  دانش افزایی ، ایجاد حساسیت و یادگیری رفتار صحیح مناسب در عموم مردم با تاکید بر نخبگان و اثرگذاران جامعه در رابطه با آب در قالب توسعه ماتریس سه بعدی فرهنگ سازی  ) MAC محتوا ،مخاطب و روش)

 ـ بهره گیری از مشارکت حداکثری سرمایه گذاران در بخش نیرو گاه برقابی ، هیدروتوریسم ، بسته بندی آب ،فایناس طرح ها و...

ـ فراهم آوردن بستر وسرمایه اجتماعی و انسانی لازم برای شکل گیری ، نهادینه شدن و کارا شدن تشکل های مردمی (آب بران و انجمن ها ) جهت واگذاری امور تصدی گری

ـ ایجاد فرآیندهای ارائه خدمات در سایت ها و سامانه ها  و اطلاع رسانی عمومی

ماتریس سه بعدی فرهنگ سازی (محتوا ،مخاطب و روش)

مصادیق فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در بخش آب 

1ـ اصلاح  الگوی مصرف ،  2 ـ بهره وری  ، 3 ـ مدیریت آب زیرزمینی ، 4 ـ مدیریت آب های سطحی ، 5 ـ طرح های تامین و انتقال  ، 6 ـ برقابی و گردشگری آبی ، 7 ـ وصول حقوق دولتی  ،  8ـ  ارتباط با دانشگاه و موسسات علم  و فن  آوری  ، 9 ـ ارتباط با تشکل های مردم نهاد ، 10 ـ بستر سازی برای ارائه خدمات مناسب در بستر وب و ترغیب مردم به این مهم  ، 11 ـ  ارزش آب ، 12 ـ آلودگی آب ، 13 ـ آب مجازی

برنامه فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

الف ـ برنامه مطالعاتی و زیرساختی

1 ـ برنامه اول : طرح پایش افکار و تعیین میزان آگاهی و حساسیت گروه های اجتماعی مختلف بویژه بهره برداران

2 ـ برنامه دوم : آنالیز کنشگران (ذی نفعان و ذی مدخلان) و حمایت از شکل گیری سازمان های مردم نهاد و گروه های ترویج فرهنگ مصرف

3 ـ برنامه سوم : استخراج چهارچوب اجتماعی آب استان (شامل توصیف آماری جمعیت ، آداب ، رسوم ، فرهنگ و نحوه تعامل اجتماعی در زمینه مدیریت حفاظت و بهره برداری منابع آب

برنامه فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

الف ـ برنامه مطالعاتی و زیرساختی

1 ـ برنامه اول : طرح پایش افکار و تعیین میزان آگاهی و حساسیت گروه های اجتماعی مختلف بویژه بهره برداران

شامل :

ـ  نظر سنجی از مراجعین

ـ پایش افکار مالکین چاه مالکین چاه

 ـ سنجش افکار مجاورین رودخانه ها

 ـ بررسی میزان آگاهی و شناخت دانش آموزان و معلمین  از وضعیت منابع آب

ـ حساسیت تشکل ها و گروه های مردم نهاد نسبت به کمیت و کیفیت منابع آب

برنامه مطالعاتی و زیرساختی ـ آنالیز کنشگران  اقدامات :

اولویت چهارم

اولویت سوم

اولویت دوم 

اولویت اول

گروه

کنشگران

جامعه شهری و روستایی

روستایی

کشاورزان

تشکل آبران ، شورای اسلامی ، و زنان روستایی  دهیاران

بهره برداران  فعلی

ذی نفعان

دبیرستان

ابتدایی و پیش دبستان

متوسط اول

معلمین  رابط طرح

بهره بردار آتی

کلیه قضا ت

روسای دادگاه و شعبات مهم

قضات  شعبات ویژه

دادستان ها و روسای دادگستری

قضایی

ذی مدخلان

کلیه پرسنل

روسای کلانتری و پلیس راه

پلیس پیشگیری

فرماندهی استان و شهرستان

انتظامی

سایر ادارات

کارشناسان  دستگاه مرتبط

فرمانداران و مدیران ادرات مرتبط

استاندار ، معاونین و مدیران دستگاه مرتبط

مقامات اجرایی

سایر نخبگان

اساتید دانشگاه

تشکل های مرتبط

ائمه جمعه و نمایندگان

گروه های مرجع

 

برنامه فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی

ب ـ برنامه اجرایی ـ  میدانی

ـ برنامه اول : آموزش و ارتباط گیری با بهره برداران منابع آب  از طریق نشست با شوراهای اسلامی ، دهیاران و نماینده کشاورزان و تشکل ها  و زنان روستایی در راستای تنویر افکار و بستر سازی اجتماعی  برای برخورد های سلبی و حفاظتی

اولویت چهارم

اولویت سوم

اولویت دوم 

اولویت اول

گروه

کنشگران

جامعه شهری و روستایی

روستایی

کشاورزان

تشکل آبران ، شورای اسلامی ، و زنان روستایی  دهیاران

بهره برداران  فعلی

ذی نفعان

غیر مستقیم

غیر مستقیم

غیر مستقیم

مستقیم

نوع آموزش و اطلاع رسانی 

1000000

500000

70000

3000

نفر

تعداد

 

ـ برنامه دوم : طرح دانش آموزی نجات آب (داناب)

اولویت چهارم

اولویت سوم

اولویت دوم 

اولویت اول

گروه

کنشگران

دبیرستان

ابتدایی و پیش دبستان

متوسط اول

معلمین  رابط طرح

بهره بردار آتی

ذی نفعان

غیر مستقیم

غیر مستقیم

 مستقیم و غیر مستقیم

مستقیم

نوع آموزش و اطلاع رسانی 

120000

240000

120000

1200

نفر

تعداد

 

ـ برنامه سوم : طرح آموزش و ارتباط گیری با نخبگان استانی و گرو های مرجع

اولویت چهارم

اولویت سوم

اولویت دوم 

اولویت اول

گروه

کنشگران

سایر نخبگان

اساتید دانشگاه

تشکل های مرتبط

ائمه جمعه ، نمایندگان و شخصیت  های  ذینفوذ

گروه های مرجع

ذی مدخلان

غیر مستقیم

غیر مستقیم

مستقیم  و غیر مستقیم

مستقیم

نوع آموزش و اطلاع رسانی 

100

200

500

100

نفر

تعداد

 

ـ برنامه چهارم: نشست با مقامات قضایی و نیروی انتظامی

اولویت چهارم

اولویت سوم

اولویت دوم 

اولویت اول

گروه

کنشگران

کلیه قضا ت

روسای دادگاه و شعبات مهم

قضات  شعبات ویژه 

دادستان ها و روسای دادگستری

قضایی

ذی مدخلان

غیر مستقیم

غیر مستقیم

مستقیم  و غیر مستقیم

مستقیم

نوع آموزش و اطلاع رسانی 

500

150

22

60

نفر

تعداد

کلیه پرسنل

روسای کلانتری و پلیس راه

پلیس پیشگیری

فرماندهی استان و شهرستان

انتظامی

ذی مدخلان

غیر مستقیم

غیر مستقیم

مستقیم  و غیر مستقیم

مستقیم

نوع آموزش و اطلاع رسانی 

2000

150

60

80

نفر

تعداد

 

ـ برنامه پنجم  : آگاهی بخشی و فعال نمودن رسانه های استانی و محلی برای اطلاع رسانی موثر در رابطه با فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی  در بخش آب

 

مدت / حجم

تعداد

نوع

جنس پیام

کنشگران

دقیقه

1000

50

رادیو

شنیداری

اصحاب رسانه

(تسهیل گران و رابطین )

دقیقه

500

40

تلویزیون

دیداری

دقیقه

200

100

خبر

دیداری و شنداری

عنوان

200

200

مطبوعات

مکتوب

عنوان و عکس

1000

1000

سایت ها و شبکه های اجتماعی

مجازی

 

 

 تاریخ ثبت : 1395/05/12
  آخرین به روزرسانی : 1395/05/12
 
 4305
سایتـــ های مرتبطـ

آمار بازدیدکنندگان

 • کاربران آنلاین : 25
 • بیشترین بازدید همزمان : 303
 • بازدید امروز : 385
 • بازدید دیروز :
 • کل بازدید : 18,529,477
 • آخرین به روزرسانی : 1403/04/24 08:05:52
 • شناسه IP شما : 100.26.176.111

راه‌های تماس با ما

 • آدرس : ساری کیلومتر 3 جاده ساری - قائمشهر
 • کدپستی : 4815898643
 • تلفن : 4-01133347801
 • فاکس : 01133347800
 • پست الکترونیکی : info[at]mzrw.ir
 • پیامک : 030007650007574
 • تلفن گویا : 1821