شنبه, 24 آذر 1397

مدیران عامل سال‌های گذشته شرکت آب منطقه ای مازندران

 

نام: مهندس حساس

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1335

مدت زمان مدیریت: 2 سال

نام: مهندس مهربان

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1337

مدت زمان مدیریت: 1 سال

نام: مهندس داور

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1338

مدت زمان مدیریت: 3 سال

نام: مهندس خورشیدی

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1341

مدت زمان مدیریت: 5 سال

نام: مهندس جنابی

عنوان: مدیرکل آب استان

تاریخ انتصاب: 1346

مدت زمان مدیریت: 1 سال

نام: مهندس صلصالی

عنوان: مدیر امور ناحیه یک مازندران

تاریخ انتصاب: 1347

مدت زمان مدیریت: 10 سال

نام: مهندس فولادی

عنوان: معاون آب منطقه ای شمال در مازندران

تاریخ انتصاب: 1357

مدت زمان مدیریت: 2 سال

نام: مهندس مقصودلو

عنوان: معاون و قائم مقام آب منطقه ای شمال در مازندران

تاریخ انتصاب: 1359

مدت زمان مدیریت: 5 سال

نام: مهندس نوغانی

عنوان: معاون و قائم مقام آب منطقه ای شمال در مازندران

تاریخ انتصاب: 1364

مدت زمان مدیریت: 80 روز

نام: مهندس روشنی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1364

مدت زمان مدیریت: 9 ماه و 18 روز

نام: مهندس رضا حدادیان

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1365

مدت زمان مدیریت: 7 سال و 8 ماه

نام: مهندس جعفر فهیمی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1372

مدت زمان مدیریت: 2 سال و 11 ماه

نام: مهندس سید مرتضی حسینی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و گلستان

تاریخ انتصاب: 1375

مدت زمان مدیریت: 2 سال و 7 ماه

نام: مهندس محمد حاج رسولیها

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و گلستان

تاریخ انتصاب: 1378

مدت زمان مدیریت: 3 سال و 2 ماه

نام: مهندس پرویز ابراهیمی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران و گلستان

تاریخ انتصاب: 1381

مدت زمان مدیریت: 3 سال و 2 ماه

نام: مهندس بهنام عباسپور

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1384

مدت زمان مدیریت: 1 سال و 7 ماه

نام: مهندس عزیز الله واحد

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1386

مدت زمان مدیریت: 3 سال و 4 ماه

نام: دکتر رمضان طهماسبی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1389

مدت زمان مدیریت: 2 سال و 10 ماه

نام: مهندس حسین زارع

عنوان: سرپرست آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1392

مدت زمان مدیریت: 2 ماه

نام: دکتر محمدابراهیم یخکشی

عنوان: مدیرعامل آب منطقه ای مازندران

تاریخ انتصاب: 1392

مدت زمان مدیریت: ادامه دارد

 بازدید:4382
آخرین به روزرسانی: 1397/08/30