یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

نمایندگان شرکت آب منطقه ای مازندران در طرح سوخت پنجره واحد کشاورزی
 

واحد سازمانی

نام و نام خانوادگی

تلفن تماس

مرکز شرکت - دفتر حفاظت و بهره برداری از منابع آب سید رمضان محمدی

011-33348781

مدیریت منابع آب نکا، بهشهر و گلوگاه محمود یخکشی 011-34523295
مدیریت منابع آب ساری و میاندرود صابر رحمانی چراتی 011-33409847
مدیریت منابع آب قائم شهر، سوادکوه و جویبار کرشمه قاسمی 011-42279276
مدیریت منابع آب بابل و بابلسر بنت الهدی علیزاده  011-42279276
مدیریت منابع آب آمل و محمودآباد سید مصطفی رضایی 011-44264064 
مدیریت منابع آب نور و رویان محمد اسدیان 011-44523226
مدیریت منابع آب نوشهر، چالوس و کلاردشت سهیلا محقق 011-52140016
مدیریت منابع آب تنکابن، رامسر و عباس آباد سعیده رستگار 011-54227027

 بازدید:854
آخرین به روزرسانی: 1397/05/13