یکشنبه, 1 اردیبهشت 1398

چارت سازمانی ( باز شدن همه - بستن همه )
 • شرکت آب منطقه ای مازندران
  • حوزه مدیریت عامل
   • رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل : محمدابراهیم یخکشی
   • مشاور : موسی نامدار بابلی
   • مشاور : علی اصغر احمدی
   • مشاور : سید حسن اسماعیلی
   • مشاور : امیرهوشنگ پاشا زانوسی
   • مدیریت هیئت مدیره و مدیرعامل
    • مدیر هیئت مدیره و مدیرعامل : عیسی لطفی
    • گروه تحقیقات کاربردی
     • رئیس گروه تحقیقات کاربردی : حسینعلی زبردست رستمی
    • گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
     • رئیس گروه مدیریت بحران و پدافند غیرعامل : محسن گیلانی لاریمی
    • گروه بازرسی و مدیریت عملکرد (رسیدگی به شکایات)
     • رئیس گروه بازرسی و مدیریت عملکرد (رسیدگی به شکایات) : کمال اسماعیل نتاج
   • مدیریت حراست
    • مدیر حراست : شعبانعلی صادقی
   • مدیریت روابط عمومی
    • مدیر روابط عمومی : امرالله براری
   • مدیریت حقوقی
    • مدیر حقوقی : علی ناجی
   • مدیریت مطالعات پایه منابع آب
    • مدیر مطالعات پایه منابع آب : قربانعلی خدابخشی
   • مدیریت قراردادها
    • مدیر قراردادها : سیروس نیری
  • معاونت حفاظت و بهره برداری
   • معاون حفاظت و بهره برداری : سید جمال موسوی
   • گروه درآمد و مشترکین
    • رئیس گروه درآمد و مشترکین : مجتبی قلی پور باقری
   • مدیریت رودخانه ها و سواحل
    • مدیر رودخانه ها و سواحل : چنگیز افشار آقاخانی
   • مدیریت حفاظت و بهره برداری از منابع آب
    • مدیر حفاظت و بهره برداری از منابع آب : سید مهدی عمادی
   • مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی
    • مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آبی و برق آبی : سید رضا موسوی مجد
   • مدیریت محیط زیست و کیفیت منابع آب
    • مدیریت بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه البرز
     • مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه البرز : جواد دادویه
    • مدیریت بهره برداری و نگهداری از سد شهیدرجایی
     • مدیر بهره برداری و نگهداری از سد شهیدرجایی : حسن نوروز محمدی
    • مدیریت بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه گلورد
     • مدیر بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه گلورد : کریم مظفری
    • مدیریت بهره برداری و نگهداری از سد و شبکه میجران
     • واحدهای منابع آب شهرستانها
      • مدیریت منابع آب نکا، بهشهر و گلوگاه
       • مدیر امور منابع آب : محمدرضا حاجیان اسرمی
      • مدیریت منابع آب ساری و میاندرود
       • مدیر امور منابع آب : جواد طوسی
      • مدیریت منابع آب قائم شهر، سوادکوه، جویبار و سیمرغ
       • مدیر امور منابع آب : هادی نیک اختر
      • مدیریت منابع آب بابل و بابلسر
       • مدیر امور منابع آب : علی حبیب زاده تیلمی
      • مدیریت منابع آب آمل و محمودآباد
       • مدیر امور منابع آب : ولی اله ولیپور واسکسی
      • مدیریت منابع آب نور و رویان
       • مدیر امور منابع آب : محمد اکبری
      • مدیریت منابع آب نوشهر، چالوس و کلاردشت
       • مدیر امور منابع آب : حامد عبداللهی
      • مدیریت منابع آب تنکابن، رامسر و عباس آباد
       • مدیر امور منابع آب : حمیدرضا افقی
    • معاونت طرح و توسعه
     • معاون طرح و توسعه : حیدر داودیان
     • مدیریت فنی آب
      • مدیر فنی آب : رضا رسولی
     • مدیریت طرح های توسعه منابع آبی
      • مدیر طرح های توسعه منابع آبی : سید کریم عیسی زاده کشتلی
     • مدیریت مشارکتهای مردمی و طرح های زودبازده
      • مدیر مشارکتهای مردمی و طرح های زودبازده : هادی رستمیان
    • معاونت برنامه ریزی
     • معاون برنامه ریزی : قاسم اسلامی افرا
     • مدیریت برنامه ریزی و بررسی های اقتصادی
      • مدیریت فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت
       • مدیر فن آوری اطلاعات و توسعه مدیریت : شعیب الله اصغری
      • مدیریت درآمدزایی و تجهیز منابع مالی
       • مدیر درآمدزایی و تجهیز منابع مالی : رمضان حاجی زاده
     • معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
      • معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی : سیدعباس حسینی میانگله
      • مدیریت تدارکات و خدمات پشتیبانی
       • مدیر تدارکات و خدمات پشتیبانی : سید کمال احمدی
      • مدیریت منابع انسانی، آموزش و رفاه
       • مدیر منابع انسانی، آموزش و رفاه : صفرعلی جلالیان
      • مدیریت مالی و ذیحسابی
       • مدیر مالی و ذیحسابی : سید مهدی موسوی نسب