چهارشنبه, 30 خرداد 1397

 

 

آزادسازی بستر رودخانه تالار و ساماندهی بخشی از بازه های آن از سوی امور منابع آب قدردانی فرماندار قائم شهر را در پی داشته است.

به گزارش روابط عمومی آب منطقه ای مازندران: آقای مهندس مهدی محمدی فرماندار قائم شهر از تلاش و اقدامات موثر امور منابع آب قائم شهر به ویژه مدیریت امور در امر آزادسازی بستر تحت تصرف در رودخانه تالار و ساماندهی رودخانه که سبب تسهیل در امر بهره برداری اصولی ذینفعان و مجاورین شده تقدیر و تشکر نمود.  

 

فرماندار قائم شهر در نامه قدردانی خود نقش آن امور در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم و بستر رودخانه را نیز قابل تحسین دانسته و اظهار امیدواری کرد اینگونه تلاش ها موجب حفظ انفال عمومی و استفاده بهینه از آن گردد.

منبع خبر: