چهارشنبه, 30 خرداد 1397

 

معاون برنامه ریزی آب مازندران :

 

با احداث سد ها در مازندران 300 هزار تن به تولید برنج اضافه خواهد شد .

آقای مهندس قاسم اسلامی معاون برنامه ریزی آب منطقه ای مازندران گفت : با احداث سد های در دست اجرا امکان توسعه سطح زیر کشت و کشت مجدد تا سطح 350 هزار هکتار در استان فراهم خواهد شد و میزان تولید برنج در استان 300 هزار تن افزایش خواهد یافت .  

 

 

اسلامی با بیان اهمیت و نقش آب در تولید برنج گفت : در حال حاضر حدود 120 هزار تن برنج تولیدی استان در مازندران مصرف و ما بقی یعنی 680 هزار  تن دیگر به سایر استانها صادر می شود  افزود :  با احداث سدها این رقم به 980 تن بدون احتساب نیاز داخلی استان خواهد رسید .

 

معاون برنامه ریزی آب منطقه ای مازندران تأسیسات ذخیره آب استان را ناکافی خواند و گفت : استان مازندران در شرایط خشکسالی و کم آبی بسیار آسیب پذیر است چراکه سالانه از 5 / 3 میلیارد متر مکعب آب مصرفی استان حدود 700 میلیون متر مکعب آن از طریق سدها و آب بندانها  مدیریت می شود و ما بقی باید از طریق  آب زیر زمینی  و آب بهنگام رودخانه تأمین گردد .

وی گفت : برای مهار آب های سطحی استان حدود 13 سد در دست مطالعه و اجرا داریم که با بهره برداری از آنها 42 درصد از آبهای سطحی استان توسط این تأسیسات مدیریت می شود .

اسلامی افزود  : هم اکنون 3 طرح مهم گلورد ، هراز و چالوس با ظرفیت 1020 میلیون متر مکعب در دست اجرا هستند و 10 سد با ظرفیت 450 میلیون متر مکعب در دست مطالعه  می باشد .

معاون برنامه ریزی  شرکت آب منطقه ای مازندران : از توجه ویژه دولت به احداث  شبکه آبیاری و زهکشی در استان خبر داد  و گفت : برنامه شرکت برای احداث شبکه آبیاری  و زهکشی  در سطح 200 هزار  هکتار است که 170 هزار هکتار آن در دست اجرا و 15 هزار هکتار آن در دست مطالعه است .

ایشان در ادامه با اشاره تهیه  طرح جامع آب شرب  استان  در قالب  9 مجتمع بزرگ آبرسانی شهری و روستایی تصریح کرد : دومجتمع بزرگ آبرسانی ساری و شهرهای گروه الف (بابل ، بابلسر و فریدونکنارو ...) با پیشرفت 86 و 50 درصد  در دست اجرا ، سه مجتمع نوشهر و چالوس ، بهشهر نکا و گلوگاه و تنکابن و عباس آباد  آماده اجرا  و مجتمع آمل و محمود آباد از سد هراز در دست مطالعه است که با بهره  برداری  از این 9 مجتمع آب شرب برای حدود 5 / 4  میلیون نفر از جمعیت استان آب سالم و بهداشتی تأمین می شود .

اسلامی در پایان میزان سرمایه گذاری انجام شده بر روی طرحهای در دست اجرا را 1400 میلیارد تومان اعلام کرد وگفت برای تمیل این طرحها در طی برنامه ششم 3000 میلیارد تومان اعتبار نیاز می باشد .

 

منبع خبر: