پنجشنبه, 19 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان تامین مالی احداث ، بهره برداری و انتقال تصفیه خانه طرح آبرسانی به مرزن آباد چالوس و نوشهر ارزیابی روابط عمومی 150

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/05

بازدید:150

آگهی فراخوان مناقصه احداث سردهنه زراعی و مرمت و بازسازی آببندان بند پی غربی بابل و....... مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 121

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/01

بازدید:121

آگهی سرمایه گذاری و بهره برداری ظرفیت های تفریحی و توریستی سد انحرافی سردابرود و چالوس مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 195

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/17

بازدید:195

ابلاغ رای آقای مازیار مهدوی روابط عمومی 147

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:147

آگهی فراخوان مناقصه خط انتقال آب از چشمه چرات به شهر آلاشت مناقصه یك مرحله‌ای روابط عمومی 165

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/09

بازدید:165

آگهی فراخوان مناقصه جهت خرید لاستیک و تجهیزات برای سد های لاستیکی فرح آباد ، سرخرود و پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 128

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/02/04

بازدید:128

خرید لوله فولادی برای طرح آبرسانی به شهرهای مرزن اباد ، چالوس و نوشهر مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 125

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/01/27

بازدید:125

آگهی مناقصه خرید مربوط به 4 سد لاستیکی فرح آباد ،سرخرود،لاریم ، پازوار مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 137

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/26

بازدید:137

ش زمین های پلنگ چال ،بابل روستای جنید سار ی روستای ولشکلا، کیاکلا و ساری روستای آکن مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 357

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/25

بازدید:357

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تکمیلی سد البرز و سیستم انتقال آب بابلک مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 144

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:144

آگهی فراخوان بسته هراز برای سرمایه گذاری مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 176

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/22

بازدید:176

حد بستر حریم و بستر رودخانه چهاردانگه مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:135

حد بستر حریم و بستر رودخانه زارم رود مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:105

حد بستر حریم و بستر رودخانه دارابکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 102

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:102

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 100

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:100

حد بستر حریم و بستر رودخانه خرون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 107

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:107

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:105

حد بستر حریم و بستر رودخانه اوتیجون مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/21

بازدید:91

آگهی تجدید فراخوان طیب محله تنکابن ،گرگ رود تنکابن ،آببندان خرودن کلابابل وچله بن چهاردانگه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/12/20

بازدید:112

آگهی فروش 5 قطعه زمین در مناطق نوشهر ، قائمشهر به بابل ، گنج افروز،آمل لیتکو و ساری ولشکلا مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 251

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1397/11/30

بازدید:251

« 1 2 3 4 5 ... 6 16 » صفحه: