پنجشنبه, 19 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

 

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید  
آگهی فراخوان تهیه مصالح خرید ساخت و حمل و نصب تجهیزات پکیج تصفیه آب مربوط به آبرسانی 14 روستای پایین دست سد البرز مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 112

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/06/02

بازدید:112

تجدید آگهی مناقصه خرید میله گرد طرح آبرسانی شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 91

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:91

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 115

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/27

بازدید:115

اجرای عملیات تکمیلی خط انتقال از مخزن 20 هزار مترمکعبی باغ کرمانی تا نقطه اتصال شبکه توزیع آب شهر ساری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/23

بازدید:113

آگهی مناقصات خدمات بهره برداری ؛نگهداری و وصول حقوق دولتی شبکه آبیاری و زهکشی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 179

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/05/02

بازدید:179

آگهی خرید میله گردٰ خرید لوله فولادی ؛خرید شیر الات و اتصالات طرح آبرسانی ساری و تهیه و تامین 47 دستگاه خودروی استیجاری مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 104

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:104

طرح و ساخت تکمیل پل دریاچه سد گلورد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 219

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/26

بازدید:219

آگهی اجاره بستر رودخانه صفا رود رامسر مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 135

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:135

آگهی تجدید مناقصه احداث دیوار حفاظتی طیب محله تنکابن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 103

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/16

بازدید:103

عملیات مرمت و بازسازی شبکه آبیاری و زهکشی شبکه تجن ( بخش سوم) ساحل چپ تجن مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 109

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:109

مزایده واگذاری برای سرمایه گذاری و بهره برداری از ظرفیت های تفریحی و توریستی و آب پروری آببندان پنبه زارکتی مزایده دو مرحله‌ای روابط عمومی 119

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/04/05

بازدید:119

آگهی فراخوان 47 دستگاه خودرو مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 108

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/28

بازدید:108

آگهی مربوط به مناقصه خرید میله گرد مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 85

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/25

بازدید:85

آگهی شناسایی پیمانکاران برای احداث سردهنه زراعی نجارکلا، خضر تیره ، عالم کلا و مرمت و بازسازی آب ببندان شیاده مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 113

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/22

بازدید:113

آگهی مناقصه خرید لوله فولادی مربوط به طرح آبرسانی نکا، بهشهر و گلوگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 87

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/19

بازدید:87

آگهی مناقصه تهیه و تامین 11دستگاه خودروی سواری با راننده ، واگذاری حجمی امور مربوط به سنجش و اندازه گیری پارامترهای آب و هواشناسی و واگذاری حجمی خدمات عمومی و پشتیبانی شرکت مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 88

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:88

آگهی فراخوان احداث سد انحرافی و سردهنه های اصلی شبکه هراز ، بند پی شرقی بابل ، سردهنه و کانال آبرسانی کردآباد زیراب و دیوار حفاظتی شیرگاه مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 117

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/18

بازدید:117

آگهی فراخوان عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب شرب شهرهای گروه الف مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 181

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/12

بازدید:181

آگهی مناقصه خرید شرآلات و اتصالات طرح ابرسانی ساری و لوله فولادی به قطر 1000 و 4000 متر با پوشش داخلی و خارجی مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 105

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:105

آگهی فراخوان مناقصه مرمت و بازسازی جاده دسترسی سد میجران و تجهیزات نقاط مصرف آب به ابزار یا سازه های مناسب اندازه گیری جریان آب مناقصه دو مرحله‌ای روابط عمومی 101

نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/03/11

بازدید:101

« 1 2 3 4 ... 5 16 » صفحه: