پنجشنبه, 19 تیر 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
پویش
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر
سد البرز-سوادکوه شمالی

قابل توجه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

قابل توجه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 

فلو چارت گردش کار واحد تحقیقات و پژوهش

فلو چارت گردش کار واحد تحقیقات و پژوهش
 

گزارش پیشرفت طرحهای تحقیقاتی سال 90 - 92

گزارش پیشرفت طرحهای تحقیقاتی سال 90 - 92
 

در خواست از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

در خواست از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
 

تعرفه آب در برخی کشورها

تعرفه آب در برخی کشورها
 

نظر ناظر

نظر ناظر
 

اولویت های پژوهش سال 1391

اولویت های پژوهش سال 1391
 

محورها و اولویت های پژوهشی سال91

محورها و اولویت های پژوهشی سال91
 

محورها و اولویت های پژوهشی سال90

محورها و اولویت های پژوهشی سال90
 

فرم پيشنهاد پروژه‌هاي پژوهشي

فرم پيشنهاد پروژه‌هاي پژوهشي
 

1 2 صفحه: