شنبه, 29 شهریور 1399
 |  رنگ  |  + . -
ADA
بستن این پنجره
این سایت مطابق با استاندارهای ADA برای نابینایان مناسب‌سازی شده و سازگاری این استاندارد در بخش‌های مختلف لحاظ گردیده است.
بستن این پنجره
محرم
توصیه های ساده برای مدیریت مصرف آب
بنر سال نو
طرح آبرسانی به ساری از سد شهیدرجایی
کارمند خبرنگار
شهروندخبرنگار
سد عباس آباد - بهشهر
سد میجران - رامسر

قابل توجه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی

قابل توجه دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی
 

فلو چارت گردش کار واحد تحقیقات و پژوهش

فلو چارت گردش کار واحد تحقیقات و پژوهش
 

گزارش پیشرفت طرحهای تحقیقاتی سال 90 - 92

گزارش پیشرفت طرحهای تحقیقاتی سال 90 - 92
 

در خواست از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی

در خواست از مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
 

تعرفه آب در برخی کشورها

تعرفه آب در برخی کشورها
 

نظر ناظر

نظر ناظر
 

اولویت های پژوهش سال 1391

اولویت های پژوهش سال 1391
 

محورها و اولویت های پژوهشی سال91

محورها و اولویت های پژوهشی سال91
 

محورها و اولویت های پژوهشی سال90

محورها و اولویت های پژوهشی سال90
 

فرم پيشنهاد پروژه‌هاي پژوهشي

فرم پيشنهاد پروژه‌هاي پژوهشي
 

1 2 صفحه: